Fő pontok a nők, gyerekek és marginalizált csoportok jogairól és egészségéről az ENSZ politikai nyilatkozata számára

in

A Civil Társadalom Ajánlásaiból

· Ismerjék el, hogy a HIV és AIDS járvány növekvő mértékben a nőket és lányokat érinti, és az új fertőzések gyors terjedése különösen a 15–24 éves nők között jelenik meg;
· Erősítsék meg minden ember jogát az átfogó HIV/AIDS szolgáltatásokhoz. (Lásd a CSR 8. pontja alatt.)
· Kötelezzék el magukat az aláírók amellett, hogy megkettőzik erőfeszítéseiket a HIV-fertőzött terhes nők szükségleteinek ellátására; (Lásd a CSR 13. pontját);
· Tegyenek ígéretet annak biztosítására, hogy 2010-ig a 15–24 éves férfiaknak és nőknek legalább 95 százaléka jusson hozzá a HIV-vel szembeni sérülékenységüket csökkentő tájékoztatáshoz, oktatáshoz, készségekhez és szolgáltatásokhoz…. (A CSR 14. pontja)
· Köteleződjenek el amellett, hogy 2007-ig eltöröljenek minden jogi, jogszabályi, kereskedelmi, adóügyi, vámügyi vagy egyéb akadályt, amely a HIV-vel kapcsolatos megelőző beavatkozások, termékek és szolgáltatások útjába állhat; (CSR 16. pont)
· Alkossák meg a nemzeti megelőzési politika és tervek világos céljait, amelyekkel biztosítható azok kiterjesztése minden sérülékeny csoportra, hogy a kezeléshez, ápoláshoz és megelőzéshez való egyetemes hozzájutást egyenlő és fenntartható módon biztosítsák; (CSR 17. pont)
· Kötelezzék el magukat azon erőfeszítések megkétszerezése mellett, amelyek a HIV-fertőzött emberek, a nők és gyerekek, valamint a sérülékeny csoportok AIDS-szel kapcsolatos emberi jogainak védelmét és előmozdítását célozzák; (CSR 18. pont)
· Kötelezzék el magukat a HIV/AIDS járványt erősítő emberi jogi jogsértések megelőzése, kivizsgálása és a hozzájuk kapcsolódó jogorvoslat nyújtása mellett; (a CSR 19 pontja); és 2007-ig Kötelezzék el magukat a HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek jogait védő és előmozdító jogszabályok és joggyakorlat felülvizsgálatára, megvalósítására és érvényesítésére; (CSR 20. pont);
· Kötelezzék el magukat a nők egyenlő hatalmát biztosító környezetet előmozdító, a nők minden emberi jogának és alapvető szabadságjogának – így a szexuális és reprodukciós jogaik – teljes megvalósulását védő és előmozdító összes szükséges jogszabály meghozatala mellett; (CSR 23. pont);
· Ismerjék el, hogy a nők és lányok elleni erőszak – többek között az erőszakos közösülés, amelybe beleértendő a házasságon belüli nemi erőszak, a női nemi szerv csonkítása, az incesztus, a korai és kierőszakolt házasság, a nőkereskedelemhez és a nők szexuális és gazdasági kizsákmányolásához kapcsolódó erőszak – növeli a HIV/AIDS-szel szembeni sérülékenységüket, hogy a HIV-fertőzés tovább növeli a nők és lányok erőszakkal szembeni sérülékenységét, és hogy a nők és lányok elleni erőszak hozzájárul a HIV/AIDS terjedését segítő körülményekhez; továbbá hozzák meg, vizsgálják felül és érvényesítsék a nőket az erőszaktól megvédő jogszabályokat, és ebben a tekintetben hangsúlyozzák, hogy a nőknek joga van ahhoz, hogy kényszer, diszkrimináció és erőszak nélkül irányíthassák, és döntést hozzanak a szexualitásukkal kapcsolatos ügyekben, ideértve a szexuális és reprodukciós egészségüket és jogaikat (CSR 24. pont).