Tájékoztató szórólapok

Hová fordulhatnak az áldozatok?

Ebben a kiadványban hasznos információkat talál arról, hova fordulhatnak a családon belüli erőszak vagy partnerbántalmzás áldozatai.

Mi a prostitúció?

Ez a kiadvány összefoglalja a prostitúció, mint a nők elleni erőszak egyik fajtájának jellemzőit.

Mi a családon belüli erőszak?

A kiadvány tisztázza a családon belüli erőszakkal kapcsolatos legalapvetőbb fogalmakat.

Tévhitek a bántalmazó férfiakról

Ez a kiadvány a bántalmazó férfiakról leggyakrabban hallott tévhiteket cáfolja meg.

Tények és tévhitek a bántalmazott nőkről

Ez a kiadvány a bántalmazott nőkkel kapcsolatban leggyakrabban ismételt tévhiteket kívánja pontos ismeretekkel felváltani.

Szóbeli erőszak

Ez a kiadvány az intim partnerkapcsolatban elkövetett szóbeli erőszakkal foglalkozik.

Statisztikai adatok a partnerbántalmazásról

Ez a kiadvány cáfolja azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a statisztikák azt mutatják, hogy a partnerbántalmazás áldozatai férfiak volnának. Ugyanezt témát dolgozza fel részletesebben egyik kötetünk tanulmánya.

Fenyegető zaklatás

Ez a kiadvány a fenyegető zaklatás jelenségével ismerteti meg az olvasót. Haszonnal forgathatják a zaklatás áldozatai, a nekik segíteni kívánó szakmák tagjai, illetve azok a döntéshozók, akik szeretnének többet megtudni erről a büntetőjogi területről. A kiadvány 2005-ös megjelenése óta a zaklatás büntető törvénykönyvi tényállás lett.

Mit kíván a nők esélyegyenlőtlenségének felszámolása a férfiaktól?

Ez a kiadvány arról szól, hogy mit tehetnek a férfiak a nőkkel folytatott párkapcsolataikban az egyenlőség érdekében.

Tovább…

Miért veszélyes a mediáció a családon belüli erőszak kezelésében?

Ez a kiadvány a bántalmazás áldozatainak és a szakembereknek is hasznos lehet, arról szól, hogy a családterápia és a mediáció miért nem alkalmazható ilyen ügyekben.

 

Tovább…

Érvek a családon belüli erőszak önálló büncselekményként való szabályozása mellett

Ez a kiadvány érveket tartalmaz a "családon belüli erőszak", mint büntető tényállási kategória létrehozása mellett.

Tovább…

Mit tehet Ön ha családon belüli erőszak áldozatává válik?

Ez a kiadvány a bántalmazás áldozatainak nyújt jogi felvilágosítást és információkat.

Milyen jogai vannak egy polgári perben a szakértői bizonyítással kapcsolatban?

A kiadvány hasznos tudnivalókkal szolgál a családon belüli erőszakkal összefüggő perekben foganatosított szakértői bizonyításról.

Miként segíthet nőknek az Egyenlő Bánásmód Hatóság?

Ez a kiadvány arról tájékoztat, hogy a diszkriminált nők hogyan folyamodhatnak az a magyar állam diszkrimináció ellen védelmet ígérő hatóságához.

Hogyan fordulhat a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához?

Ebből a kiadványból arról tájékozódhat, hogy diszkriminációs ügyekben hogyan fordulhat a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Mi az, és mit csinál a CEDAW-bizottság?

Arról tájékoztat ez a kiadvány, hogy a családon belüli erőszak áldozatai hogyan folyamodhatnak az ENSZ által a nők védelmére létrehozott bizottsághoz.

Patriarchális erőszak

Ez a kiadvány ismerteti a patriarchális erőszak fogalmát és megnyilvánulási formáit.

Tartalom átvétel