Képzés a párkapcsolati erőszak kezeléséről a társadalmi nemi szerepek elemzése alapján

Az alábbi képzést 2005 decembere és 2006 júniusa között tartottuk a családon belüli erőszakkal foglalkozó szakmák számára arról, hogyan lehet a nemek közti hatalmi különbséget figyelembe vételével kezelni ezt a jelenséget. A képzést az azóta megszűnt Habeas Corpus Munkacsoport által vezetett Európai Uniós Daphne Projekt keretében végeztük. Megfelelő számú érdeklődő vagy intézményi megkeresés esetén hasonló képzést indítunk.

A képzés résztvevői

Segítő vagy jogászi szakmában dolgozó, ilyen végzettséget szerzett, azt éppen szerző

  1. pszichológusok,
  2. szociális munkások,
  3. jogászok,
  4. egyéb hasonló területen dolgozó szakemberek.

A képzés céljai

  1. Olyan elméleti és gyakorlati tudást közvetíteni férfi és női résztvevők számára, amelynek alapján a képzésben résztvevők képesek lesznek a családon belüli erőszaknak túlnyomórészt férfierőszakként való kezelésére.
  2. Olyan szakembereket képezni, akik a 2006 nyarától működő Stop-Férfierőszak Információs Telefonvonalon önkéntes munkát végezhetnek majd. (E szolgáltatás ellátói a képzés férfi résztvevői közül fognak kikerülni.)

Az Európai Unió II. Daphne programja a gyerekek, fiatalok és nők elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére, valamint az áldozatok és a veszélyeztetett csoportok védelmére indított kezdeményezéseket támogat, és segít eljuttatni az újabb tagországokba az Unió más országaiban e téren évtizedek során felgyűlt elméleti és gyakorlati tapasztalatokat. Ez a képzés egy a Daphne program által támogatott projekt része volt, amelynek a közvélemény tájékoztatásán és szakemberek képzésén kívül egy információs telefonszolgálatot is létrehozott a nők alávetettsége és a nők elleni erőszak ellen saját életükben vagy társadalmi szinten tenni kívánó férfiaknak. A képzés külföldi szakértők vezetésével zajlott.

Képző, képzési anyag

A képzést Szil Péter pszichoterapeuta vezette.

Többet a képzés tematikájáról

Szil Péter Miért bántalmazhat? Miért bántalmaz? A családon belüli erőszak: a férfiak felelőssége című kiadványa átfogó képet ad a képzés elméleti hátteréről, alapelveiről.

A képzés ideje

2005. december - 2006. június, havonta egy hétvége bentlakásos képzés.

Önkéntes munka

A képzés végeztével az erre alkalmasnak bizonyuló férfi résztvevők lehetőséget kaptak önkéntes munka végzésére a Stop-Férfierőszak Információs Telefonvonalon.

Bár a képzés résztvevőinek nagy része nő, a telefonos szolgálatnál csak férfiak dolgoznak. Ahhoz, hogy a férfiak önkritikusan megvizsgálják a nőkkel és más férfiakkal való kapcsolatukat, elengedhetetlen, hogy férfiak lépjenek fel a férfiak uralmi taktikái, a férfierőszak ellen. Ezért fontos eleme a férfiakkal való foglalkozás módszertanának, hogy a szakember is férfi, aki ilyen módon képviselőjévé válik ennek a társadalmi magatartásváltásnak. Másrészt egy másik férfi hitelesen képviselheti a nők és férfiak egyenlőségét, mivel neme révén egyébként ugyanúgy részesülne a társadalmunkban a férfiaknak járó előjogokból, mint a hívó.